Gdańsk


Strona główna -> Polska -> Gdańsk
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Gdańsk to jedno z najstarszych polskich miast, liczące sobie ponad tysiąc lat, leżące nad Zatoką Gdańską u ujścia rzeki Motławy i wchodzące w skład kompleksu miejskiego Trójmiasta. Jako stary gród jest jednym wielkim zbiorem zabytków, a pomijając zewnętrzne nowoczesne osiedla całe centrum miasta jest świadectwem tysiącletniej historii Polski. Pod względem liczby ludności to szóste miasto w kraju, a jednocześnie ważne centrum kulturalne, gospodarcze i polityczne oraz węzeł komunikacyjny ze względu na port morski i transport kolejowy. Ma tu też swoją siedzibę wiele instytucji kulturalnych i gospodarczych oraz aż 15 wyższych uczelni.


Gdańskie nabrzeże portowe z zabytkowym Żurawiem

Gospodarka

Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłowym, gdzie liczne zakłady o znaczeniu krajowym i regionalnym produkują na potrzeby gospodarki morskiej i regionu gdańskiego. Dobrze jest rozwinięty przemysł maszynowy, stoczniowy, chemiczny, petrochemiczny, elektroniczny, spożywczy oraz informatyczny. Do najważniejszych zakładów zalicza się Rafinerię Gdańską, Stocznię Gdańską, oraz Unimor – producenta urządzeń radiokomunikacyjnych. Gdańsk jest największym w kraju i jednym z największych w Europie ośrodków obróbki i sprzedaży bursztynu. Jest ważnym ośrodkiem finansowym i handlowym, z wieloma siedzibami centrali, oddziałami i filiami banków; oraz licznymi imprezami targowymi. W mieście znajdują się konsulaty kilkunastu krajów głównie Europy i Azji, liczne delegatury urzędów centralnych, inspektoraty oraz Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej. Gdańsk to także duże centrum akademickie o dawnych tradycjach, wśród uczelni wymienić można: założoną w 1904 r. Politechnikę Gdańską, Akademię Medyczną (powstałą w 1945 r.), Uniwersytet Gdański, czy Seminarium Duchowne. W mieście znajduje się także oddział Polskiej Akademii Nauk oraz jej instytuty i zakłady.

Współczesny Gdańsk

Jest tu wiele ośrodków kulturalnych, takich, jak muzea, teatry, kina, a także Opera i filharmonia. Do najważniejszych instytucji kultury należą: Teatr Wybrzeże, Teatr Miniatura, Muzeum Narodowe, Centralne Muzeum Morskie, czy Muzeum Historii Miasta Gdańska. Gdańsk jest też ważnym ośrodkiem chóralnym. Odbywają się tu liczne festiwale, między innymi słynny Jarmark Dominikański oraz Festiwal Szekspirowski. Działają towarzystwa społeczno-naukowe i kulturalne, tj. Civitas Christiana, Stowarzyszenie Bursztynników, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Liga Morska, czy towarzystwa mniejszości narodowej: ukraińskiej i niemieckiej. Aktywnie rozwija się działalność sportowa realizowana przez 17 klubów. Gdańsk posiada świetnie zorganizowany transport publiczny, żeglugowy oraz własne lotnisko Rębiechowo. Dla turystów usługi świadczą statki białej floty, którymi można popłynąć na Westerplatte i do Gdyni. Będąc tu nie można również zapomnieć o odwiedzeniu Oliwy, słynnym koncercie organowym i bardziej współczesnym oliwskim ZOO.  13 października 2010 roku Gdańsk razem z 5 miastami Polski przeszedł do drugiego etapu konkursu Europejska Stolica Kultury (niestety nie wygrał). Jest także jednym z organizatorów zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Historia

Nazwa miasta Gdańska pojawiała się wielokrotnie i związana była z wieloma istotnymi wydarzeniami w historii Polski. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pojawiły się w epoce kamiennej, epoce brązu i epoce żelaza. Początki osady sięgają IX w., a około 980 r. w widłach Motławy i Wisły wzniesiono gród obwarowany wałem drewniano-ziemnym, we wnętrzu dość gęsto zabudowany, którego obywatele zajmowali się rzemiosłem oraz rybołówstwem. Pod koniec X w. Gdańsk został siedzibą księcia pomorskiego; to stąd św. Wojciech po ochrzczeniu mieszkańców grodu, udał się z misją do Prusów. Wiek XI i XII to czas rozwoju grodu, powstawały ulice, przebudowano wał, zbudowano port, rozwinęły się targowo-rzemieślnicze podgrodzia. Od otrzymania w 1263 roku praw miejskich miasto przechodziło z rąk polskich w krzyżackie, doświadczało rzezi, powstań i zmian praw aż do klęski Zakonu w 1410 roku. W XIV w. Gdańsk był jednym z głównych portów Morza Bałtyckiego, utrzymywał rozległe stosunki handlowe z krajami Europy. Rozwijało się rzemiosło oraz budowa statków, wzrosła liczba ludności, funkcjonowały cztery organizmy miejskie, niezależne od siebie administracyjnie i urbanistycznie, tj. Główne Miasto (od połowy XIV w.), Stare Miasto (prawa miejskie w 1377 r.), Młode Miasto, Osiek (założony po 1308 r.). Jednak na rozwój miasta hamująco wpływały: ingerencje Zakonu w sferę ustawodawstwa, sądownictwa i finansów, fiskalna polityka Zakonu, konkurencja Zakonu w zakresie eksportu zboża, oraz utrudnienie kontaktów z naturalnym zapleczem gdańskiego portu, czyli Polską. W latach: 1361, 1378, 1411 i 1416 zorganizowano powstania antykrzyżackie, które były krwawo tłumione przez żołnierzy Zakonu. Po wpływach krzyżackich przyszła kolej na potop szwedzki, później znów wpływy pruskie. W czasie II wojny światowej miasto zasłynęło z ostrzału Westerplatte i obrony Poczty Polskiej.

Komunizm

W 1970 roku właśnie w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się strajk, który zapoczątkował przemiany ustrojowe w kraju. Latem 1980 r. Gdańsk był głównym ośrodkiem ponownego długotrwałego strajku, które doprowadziło do rozmów między Komisją Rządową z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim na czele, a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym z przewodniczącym Lechem Wałęsą. 31 sierpnia 1980 r. zostały podpisane tzw. porozumienia gdańskie, które zapoczątkowały demokratyczne zmiany w Polsce oraz powstanie Niezależnego Samorządu Zawodowego „Solidarność”.

Zabytki

Dla turysty Gdańsk jest skarbnicą, z której może czerpać wiedzę na temat przeszłości Polski. Większość Starówki Gdańskiej niestety została zniszczona podczas wojennych bombardowań w 1945 roku, ale w wyniku starań mieszkańców domy odbudowano i dziś cieszą oczy zwiedzających. Najważniejsze zabytki znajdują się w Głównym Mieście - dzielnicy Gdańska uznawanej za reprezentacyjną, a leżącej między Motławą, Starym Przedmieściem i Starym Miastem. Jest to część gdańskiego śródmieścia, a można tu znaleźć szereg stylowych kamieniczek i wiele sakralnych obiektów, takich jak Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Jana, kaplica królewska oraz obiekty świeckie, jak Złota Brama, Ratusz czy Długi Targ.

Starówka

W starym Gdańsku zachowało się aż 9 bram miejskich i 5 baszt. Pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej widnieje budynek dawnego dźwigu portowego. Żuraw jest obecnie filią Centralnego Muzeum Morskiego. W Gdańsku można równiez zobaczyć wiele przepięknych zabytkowych kamienic, wśród których królują Złota Kamienica, Dom Uphagena. Dom Angielski, Dom Ławników i kilka innych znanych obiektów. Niezwykle charakterystyczny dla miasta jest też Dwór Artusa oraz Fontanna Neptuna na Długim Targu. Inne znane zabytki, to Wielka Zbrojownia albo inaczej Arsenał Gdański, Katownia z Wieżą Więzienną, Hala Targowa przy Placu Dominikańskim.

Geologia

Miasto leży na zróżnicowanej rzeźbie terenu. Jego granice administracyjne sięgają na zachodzie i południowym zachodzie wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, na południowym wschodzie i wschodzie – Wisły i Żuław, a na północnym zachodzie – Zatoki Gdańskiej, wzdłuż której ku zachodowi ciągnie się wąski pas piaszczystej Mierzei Wiślanej. Pod względem rzeźby najbardziej urozmaicona jest zalesiona strefa krawędziowa wysoczyzny morenowej, której zbocza stromo opadają w kierunku równiny nadmorskiej. W następstwie działalności erozyjnej wód polodowcowych, a później wielu potoków w obrębie tej strefy utworzyły się liczne głębokie doliny. Część potoków została skanalizowana, zaś pozostałe wraz z zalesionymi wzgórzami i lasami, tworzą malowniczy krajobraz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Informacje ogólne

Powierzchnia 261 km²
Ludność 456 tys
Gęstość 1 716,9 os./km²
Aglomeracja 1,2 mlnGdańsk - zabytki:


Gdańsk - Długi Targ, Starówka Gdańsk - Długi Targ, Starówka
Reprezentacyjna ulica Długa jest lekko odchylona od linii prostej, ukazując w ten sposób w perspektywie najważniejsze budowle: Ratusz - siedzibę władz, budynek ...
Gdańsk - Ratusz w Gdańsku Gdańsk - Ratusz w Gdańsku
Gdańsk jako jedno z najstarszych miast w Polsce ma wiele ciekawych atrakcji do zaoferowania wszystkim turystom. Najbardziej znaną i najstarszą budowlą w mieście jest ratusz. ...
Gdańsk - Dom Uphagena w Gdańsku Gdańsk - Dom Uphagena w Gdańsku
Ta zabytkowa kamienica dostępna dla zwiedzających jest jednym z ważniejszych punktów turystycznych w Gdańsku. Ze względów historycznych pamięta nie jedno ...
Gdańsk - Żuraw w Gdańsku Gdańsk - Żuraw w Gdańsku
Jedna z największych i najoryginalniejszych turystycznych atrakcji w Gdańsku – najstarszy dźwig portowy w całej Europie. Jego budowa przypadła na lata 1442-1444, ...
Gdańsk - Kościół Mariacki w Gdańsku Gdańsk - Kościół Mariacki w Gdańsku
Jeśli wybieramy się w celach turystycznych do Gdańska, to jednym z najważniejszych punktów wycieczki powinien być Kościół Mariacki lub też ...
Gdańsk - Zielona brama Gdańsk - Zielona brama
Brama Zielona Głównego Miasta – prawdopodobnie najstarsza z bram wodnych Gdańska, wzmiankowana w roku 1357. Brama Zielona to pierwszy w Gdańsku przykład manieryzmu ...
Gdańsk - Filharmonia Bałtycka Gdańsk - Filharmonia Bałtycka
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku to największa instytucja życia muzycznego w północnej Polsce, którą odwiedzają melomani ...
Gdańsk - Fontanna Neptuna Gdańsk - Fontanna Neptuna
Fontanna Neptuna - została zaprojektowana przez Abrahama van den Blocke. Posąg odlał w 1615 r. wg projektu P.Husena, G. Benning II. Krata ze złotymi herbami Gdańska i ...
Gdańsk - Dwór Artusa Gdańsk - Dwór Artusa
Dwór Artusa to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych budowli zabytkowych Gdańska. W przeszłości pełnił on funkcję swoistego centrum ...
Gdańsk - Złota Kamienica Gdańsk - Złota Kamienica
Jest jednym z najpiękniejszych budynków gdańskich. Została wzniesiona dla burmistrza Jana Speymanna, bogatego kupca i światłego mecenasa sztuk oraz jego żony ...
Gdańsk - Złota Brama Gdańsk - Złota Brama
Złota Brama, często też nazywana Bramą Długouliczną, gdyż zamyka od zachodu ulicę Długą, należy do najpiękniejszych budowli ...
Gdańsk - Ulica Mariacka Gdańsk - Ulica Mariacka
Gdańska ulica Mariacka to najbardziej zachwycająca z uliczek, całkowicie zrekonstruowana, oddająca klimat i charakter dawnej zabudowy miasta. Klimat ten podkreślają ...
Gdańsk - Brama Wyżynna Gdańsk - Brama Wyżynna
Brama Wyżynna została wybudowana w latach 1571-1576 jako element fortyfikacji gdańskich, mających na celu ochronę miasta od strony zachodniej. Brama prezentuje prosty, ...
Gdańsk - Baltic Arena Gdańsk - Baltic Arena
Stadion gdański stanął w dzielnicy Letnica, a jego projektantami byli architekci niemieccy z firmy Rhode Kellermann Wawrowsky. Jak przystało na miasto stoczniowe nierozerwalnie ...
Gdańsk - Katedra Oliwska Gdańsk - Katedra Oliwska
W katedrze mają miejsce liczne koncerty organowe, na wspaniałych, rokokowych organach składających się z 7876 piszczałek wykonanych z drewna dębowego, ...
Gdańsk - Park Oliwski Gdańsk - Park Oliwski
Park Oliwski to ostatni z licznych niegdyś ogrodów miejskich, który przetrwał do naszych czasów i służy jako oaza piękna i ciszy pośrodku ...
Gdańsk - Westerplatte Gdańsk - Westerplatte
Westerplatte – półwysep w Gdańsku, przy ujściu Martwej Wisły. W latach 1926-39 na terenie półwyspu funkcjonowała Wojskowa Składnica ...
Gdańsk - Latarnia Morska w Nowym Porcie Gdańsk - Latarnia Morska w Nowym Porcie
Jedna z najpiękniejszych latarń Morza Bałtyckiego (pozycja geograficzna 54°24'28''N, 18°39'50''E), mierząca 27 metrów wysokości, ...
Gdańsk - Gdańskie ZOO Gdańsk - Gdańskie ZOO
Gdańskie ZOO jest obecnie największym ogrodem zoologicznym w Polsce. To jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc rekreacji i edukacji na Wybrzeżu, odwiedzane jest rokrocznie przez ...
Gdańsk - Twierdza Gdańsk Gdańsk - Twierdza Gdańsk
Zespół poforteczny Grodzisko mieści się na wzgórzu o wysokości 50 m n.p.m., położonym w centrum miasta, niedaleko dworca PKP i PKS. W skład ...


Powiązane artykuły:

Gdańsk zdjęcia Gdańsk zdjęcia Gdańsk - Gdańsk ciekawostki Gdańsk ciekawostki

Polska - miasta

Gdańsk Katowice Kraków Łódź Lublin Opole Poznań Sandomierz
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zamość


Polska - co warto wiedziećPolska - Polskie stroje ludowe Polskie stroje ludowe
Strój ludowy, albo inaczej regionalny to element kultury wielu narodów, a ...
Polska - Kuchnia polska Kuchnia polska
W zamierzchłych czasach kuchnia polska budowana była głównie na niezbyt ...
Polska - Polskie święta Polskie święta
W polskim kalendarzu świątecznym znajduje się ogromna liczba różnego ...
Polska - Zabytki UNESCO w Polsce Zabytki UNESCO w Polsce
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – lista ...
Polska - Polska ciekawostki Polska ciekawostki
Będąc gościem w każdym praktycznie kraju można natknąć ...
Polska - Tradycje w Polsce Tradycje w Polsce
Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy ...
Polska - Kraina Otwartych Okiennic Kraina Otwartych Okiennic
Na północnym brzegu Narwi, na zachód od miasta Narew zachowały się ...
Polska - Polskie piwa Polskie piwa
Polacy piją coraz więcej piwa i wydawałoby się, że koniunktura powinna ...
Polska - Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków
Wakacje są powodem do tego, żeby się zrelaksować po roku intensywnej pracy ...
Polska - Dzień Kobiet w Polsce Dzień Kobiet w Polsce
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które z założenia ma ...
Polska - Przepisy drogowe w Polsce Przepisy drogowe w Polsce
Ogólne zasady ruchu drogowego w Europie reguluje „Konwencja wiedeńska o ruchu ...
Polska - Typowo polskie - Żubrówka Typowo polskie - Żubrówka
Żubrówka należy do najbardziej charakterystycznych polskich alkoholi. Kojarzy ...
Polska - Typowo polskie - Śliwowica Typowo polskie - Śliwowica
Śliwowica jest niezwykle charakterystycznym alkoholem, który kojarzy się z ...
Polska - Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska leży na granicy z Białorusią, częściowo na ...
Polska - Typowo polskie - Szybowce Typowo polskie - Szybowce
Polska nie należy do krajów rozpoznawalnych na świecie. Mamy wiele drobnych ...
Polska - Typowo polskie - Bursztyn Typowo polskie - Bursztyn
Spacerując po plaży nad Bałtykiem po silnym sztormie można od czasu do czasu ...
Polska - Typowo polskie - Polska gościnność. Typowo polskie - Polska gościnność.
Polska gościnność jest już legendarna, a wywodzi się nie z dzisiejszych ...
Polska - Typowo polskie - Domowe przysmaki Typowo polskie - Domowe przysmaki
W każdej kulturze znajdzie się coś, co stanowi regionalny lub nawet narodowy ...
Polska - Karnawał w Polsce Karnawał w Polsce
Kto z nas nie zna radości karnawału? Rok w rok po sylwestrowym szaleństwie przez ...
Polska - Mosty w Stańczykach Mosty w Stańczykach
Polska jest krajem niezwykle bogatym w różnego typu atrakcje. Są to ...
Polska - Bimber w Polsce Bimber w Polsce
Samogon, krzakówka, gorzała, sołtysówka, prymucha, ...
Polska - Polskie produkty regionalne Polskie produkty regionalne
Polska nie jest krajem jednorodnym kulturowo, a każdy jej fragment to inna ...
Polska - Typowo polskie - Jasna Góra Typowo polskie - Jasna Góra
Częstochowa to jedno z polskich miast, które w sensie historycznym zyskało ...
Polska - Typowo polskie - słodycze Typowo polskie - słodycze
Polskie słodycze dla Polaków znaczenie mają duże i może nie ...
Polska - Katolicy w Polsce Katolicy w Polsce
Polska ze zdeklarowanymi prawie 93% katolików pod względem religijności ...
Polska - Typowo polskie - symbole przyrody Typowo polskie - symbole przyrody
Polska przyroda jest niepowtarzalna i tak charakterystyczna, ze wielu wieszczów ...
Polska - Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów
1. Warszawa 2. Kraków 3. Wrocław 4. Gdańsk 5. Poznań 6. ...
Polska - Boże Narodzenie w Polsce Boże Narodzenie w Polsce
Boże Narodzenie to najważniejsze polskie święto kościelne. Jednoczy ...
Polska - Hymn Polski Hymn Polski
Oficjalnym hymnem Polski od roku 1948 jest „Pieśń legionów polskich we ...
Polska - Podział administracyjny Polski Podział administracyjny Polski
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ...
Polska - Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z najsławniejszych w historii bitew odbyła się 15 lipca 1410 roku na polach ...
Polska - Zapomniany kościół w Żeliszowie Zapomniany kościół w Żeliszowie
Świat jest pełen cudownych budowli, które pomimo zapomnienia i powolnego ...
Polska - Barbórka Barbórka
Barbórka, określana też czasami jako Barburka, to tradycyjne, obchodzone dnia 4 ...
Polska - Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie, nazywane też często Bałtykiem jest morzem ...
Polska - Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce
Park narodowy to miejsce, w którym znajdują się wyjątkowe przyrodnicze ...
Polska - Autostrady w Polsce Autostrady w Polsce
Słowo "autostrada" oznacza drogę publiczną przeznaczoną do ruchu ...
Polska - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik jest postacią znaną każdemu Polakowi. Pomimo wieli ...
Polska - Ludność Polski Ludność Polski
Polska jest krajem należący do średnio zaludnionych, choć warunki ...
Polska - Śląsk Śląsk
Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina ...
Polska - Polska wódka Polska wódka
Polacy znani są w Europie jako naród pijaków, a umiejętność ...
Polska - Tradycje wielkanocne w Polsce Tradycje wielkanocne w Polsce
Polska to kraj katolicki i to nie budzi niczyich wątpliwości. Statystyki są ...
Polska - Polscy nobliści Polscy nobliści
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku w wielu dziedzinach ludziom z całego ...
Polska - Fryderyk Chopin Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był nie tylko niezwykle utalentowanym muzykiem, ale także ciekawym ...
Polska - Józef Piłsudski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski polski działacz niepodległościowy, ...
Polska - Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska
O Pustyni Błędowskiej słyszał zapewne każdy Polak, ponieważ jej ...
Polska - Szlak Orlich Gniazd Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd jest chyba najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną ...
Polska - Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie
Kto z nas nie słyszał o Biskupinie? Ta niewielka starodawna wioska zrekonstruowana ...
Polska - Bieszczadzka Ciuchcia Bieszczadzka Ciuchcia
Wąskotorówek jest w naszym kraju wiele, bo wciąż jeszcze funkcjonują, ...
Polska - Dolina Rospudy Dolina Rospudy
Dolina Rzeki Rospudy znana jest każdemu Polakowi głównie z powodu toczącej ...
Polska - Polskie stadiony na Euro 2012 Polskie stadiony na Euro 2012
Dnia 18 kwietnia 2007 roku Komitet UEFA podjął pozytywną decyzję w sprawie ...
Polska - Polacy o sobie Polacy o sobie
Stereotyp to utrwalone przekonanie, które oznacza ogólnie przypisywaną ...
Polska - Kierunki emigracji Polaków Kierunki emigracji Polaków
Emigracja jest naturalnym procesem, jaki dotyczy każdego kraju bez względu na ...
Polska - Mapa polski Mapa polski
Polska - Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie
Każdy, kto był przynajmniej raz w polskich górach zwłaszcza, jeśli ...

Gdańsk - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies